Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska det vara anställningsbar eller anställbar?
Svar:
Vi rekommenderar formen anställbar. Denna form är en avledning av verbet anställa och adjektiv på -bar är vanligtvis bildade till en verbstam: töjbar, farbar, ätbar etc.

Det finns dock ett antal etablerade adjektivbildningar där suffixet -bar har lagts till en substantivstam, exempelvis utmätningsbar (vid sidan av utmätbar) och förnyelsebar (vid sidan av förnybar.) Formen anställningsbar är alltså inte fel, och den är mycket vanlig i dag.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej