Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur skrivs kortordet för bibliotek: bibla eller bibbla?
Svar:
Vardagsordet bibbla bör stavas med två b, eftersom den betonade vokalen är kort; jämför stavningar som fibbla och snubbla.

Ett enkelt b skulle antyda ett uttal med lång vokal; jämför biblar och väblar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej