Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man i en arbetsansökan skriva mina referenter i stället för mina referenser?
Svar:
Vi rekommenderar referenser i ansökningssammanhang.

Med referens avses hänvisning till en person, t.ex. en tidigare arbetsgivare, som kan lämna upplysningar om någon som söker en tjänst e.d. Ordet har senare även kommit att avse den person som man hänvisar till. Man brukar exempelvis säga "Kan jag få uppge dig som referens när jag söker nytt jobb?"

Referent används om 'person som gör ett referat', t.ex. i sportsammanhang. Det brukar inte användas i ansökningar. Vad som kan verka förbryllande här är att substantiv på -ens normalt inte brukar syfta på personer utan på abstrakta företeelser. Med korrespondens avses exempelvis företeelsen 'det att korrespondera'; andra sådana abstrakta substantiv är konferens och konkurrens. Däremot brukar man bilda personbeteckningar på -ent, t.ex. korrespondent, konkurrent.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej