Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det omkullkasta eller kullkasta?
Svar:
Bägge orden, kullkasta och omkullkasta, är korrekta.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej