Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det det använda blekmedlet eller det användna blekmedlet?
Svar:
Det heter det använda blekmedlet.

Verbet använda böjs:använder, använde, använt; i perfekt particp (som fungerar som adjektiv) använd, använt, använda. Alltså: en väl använd hatt, ett ofta använt blekmedel, den väl använda hatten, det ofta använda blekmedlet; väl använda hattar. På samma sätt är det med sända, insända m.fl. det heter de är sända, insända o.s.v.

En form användna, sändna, insända förutsätter att det skulle finns en grundform använden, sänden, insänden, vilket det ju inte gör. Jämför slagen, slaget, slagna; insutten, insutten, insuttna.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej