Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska vi skriva Du eller du i våra kundbrev?
Svar:
Vi rekommenderar att skriva du med liten bokstav i alla sammanhang. Det gäller särskilt när man använder du som tilltal i texter som vänder sig till flera personer.

Man ser ibland Du med stor bokstav. Versalt Du är tänkt att vara ett mellanting mellan ett ledigt du och ett formellt ni. Tänk dock på att det inte alls behöver uppfattas så av mottagaren. Vissa upplever det snarast som insmickrande, andra som avståndstagande.

I privata brev gör man precis som man vill.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej