Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur heter sjukdomen – Sars, SARS eller sal?
Svar:
Numer används beteckningen sars, som på svenska ska utläsas svår akut respiratorisk sjukdom. Detta står både Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen bakom. Sars är dessutom den gängse internationella förkortningen. Den tidigare svenska beteckningen var sal, som ska utläsas svår akut luftvägsinfektion.

Oavsett vilken benämning man har ska den skrivas med små bokstäver. Jämför aids, damp och hiv.

Sars har också blivit ett eget ord som kan användas i sammansättningar utan bindestreck: sarsvirus, sarspatient och sarsvaccin.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej