Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska det vara 1600- och 1700-talet eller 1600- och 1700-talen?
Svar:
Det kan heta på båda sätten.

Vissa tycker att 1600- och 1700-talen avser de båda seklen som en enhet, och 1600- och 1700-talet de båda seklen var för sig.

I praktiken är dubbeltydigheten sällan ett problem, och ofta framgår betydelsen av sammanhanget. Vill man vara tydlig på den här punkten får man använda några fler ord, och skriva t.ex. såväl på 1600-talet som på 1700-talet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej