Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är skillnaden mellan kvalitet och kvalité?

Svar:

I grunden är kvalitet och kvalité samma ord. Vi rekommenderar, i enlighet med SAOL, formen kvalitet.

En trolig anledning till stavningsvariationen är att formen -itet har byggts efter tyskans Qualität, medan -ité är byggt efter franskans qualité.

Båda formerna har funnits länge (kvalitet sedan 1600-talet och kvalité sedan 1700-talet) – men språkvården har också länge rekommenderat kvalitet.

Fördelen med formen kvalitet är att det är lätt att göra sammansättningar med den: kvalitetskontroll, kvalitetsstämpel. Överlag är det mycket ovanligt i svenskan med ord som slutar på -ité, men -itet är en vanlig ändelse (t.ex. aggressivitet, effektivitet, majoritet och stabilitet).

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej