Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur uttalas namnet på bäret physalis?
Svar:
Det vanligaste är att det uttalas med betoning på a, alltså /fy 'sa:lis/. Men betoning på y förekommer också, alltså /'fy:salis/, och det måste också anses korrekt.

En annan benämning på denna frukt är kapkrusbär.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej