Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det framdeles eller framledes?

Svar:

Det kan heta på båda sätten. Länge saknades framledes i ordböckerna, fastän det varit vanligt i språkbruket. Men numera tas det med.

Framledes var den ursprungliga formen. Formen framdeles uppstod någon gång under medeltiden genom att framledes anslöts till ord på -deles, t.ex. särdeles.

Men framledes är en rimlig form, och den har stöd av andra ord på -ledes, som således. (Fast där är betydelsen av efterledet en annan, nämligen 'sätt'.)

Ordet alldeles har också uppstått genom ombildning av allaledes. Men där har den gamla formen inte överlevt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej