Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad heter bokhandel i plural?

Svar:

Vi rekommenderar att ordet böjs en bokhandel, flera bokhandlar. Jämför andra ord på -el: fågel, fåglar; nyckel, nycklar; cykel, cyklar.


Tidigare rekommenderades ordet boklådor som plural för bokhandel. Numera är det dock endast pluralformen bokhandlar som anges i till exempel Svenska Akademiens ordlista, och boklådor har i ordböcker försetts med kommentaren "något ålderdomligt".

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej