Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man Norden eller norden när vi pratar om Sverige och dess grannländer?
Svar:
Man skriver Norden. Det är egennamn på ett bestämt område: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Adjektivet nordisk skrivs med liten bokstav, eftersom det är en avledning av namnet.

Liten bokstav är motiverat även vid överförd betydelse, t.ex. i det fasta förstärkningsuttrycket så in i norden.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej