Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad innebär ett möte per capsulam?
Svar:
Med möte per capsulam avses att ett möte hålls utan att deltagarna träffas. De konfererar per telefon eller brevledes, och därefter skickas protokollet runt för samtligas underskrift. Ursprungligen skickades sådana protokoll i en kapsel, därav det latinska uttrycket per capsulam, som ordagrant betyder: ’genom kapsel, med hjälp av kapsel’. Så här uttalas det

När detta uttryck ingår i sammansättningar skriver man helst ihop det: percapsulambeslut. Men man kan också skriva det som en sammansättning med fras: per capsulam-beslut.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej