Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Handlar deponering bara om sopor och avfall och hör deposition bara hemma i bankvärlden?
Svar:
Deponering används ofta i samband med avfall och deposition avser ofta placering av pengar i förvar eller som säkerhet.

Men båda orden kan användas på annat sätt:

1) "Rutinerna för deponering av värdesaker ska därför ändras."

2) "Det pågår sedan 15 år ett experiment med deposition av radioaktivt reaktoravfall. "

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej