Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Betyder apolitisk något annat än opolitisk?
Svar:
Förleden a- (som i apolitisk) eller an- (som i analfabet) betyder 'som helt saknar något (t.ex. egenskapen som anges av efterleden)'. Det kommer av ett grekiskt negerande prefix. Ibland finns både ett ord bildat med a- och ett med o-, som i amoralisk - omoralisk; anormal - onormal; apolitisk - opolitisk; asocial - osocial.

När det gäller asocial - osocial finns en klar betydelseskillnad. Med asocial avses 'som bryter mot grundläggande samhällsnormer' och det är nästan synonymt med kriminell. Med osocial menas 'som inte är intresserad av kontakt med andra människor', nästan synonymt med 'som är enstöring'.

Skillnaden mellan anormal - onormal är egentligen bara den att anormal används i vetenskapliga sammanhang i stället för onormal.

Skillnaden mellan amoralisk - omoralisk är liten men dock skönjbar. Med en amoralisk person avses någon som saknar moral, medan en omoralisk person är någon som bryter mot allmänna normer för rätt och orätt. Om man kallar någon amoralisk innebär det att man inte kan klandra den personens handlande utifrån gängse moralnormer.

Skillnaden mellan apolitisk - opolitisk kan sägas motsvara skillnaden mellan amoralisk - omoralisk. Men den är lite svårare att förklara. Med opolitisk avses ofta partipolitiskt obunden. Det typiska kanske är att man talar om personer som apolitiska, medan föreningar, idéer o.d. är opolitiska. Men ibland används orden om vartannat.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej