Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Jag tvekar ofta inför valet av preposition till synpunkt, synvinkel och perspektiv. Från, ur eller i?
Svar:
Tidigare har språkvården bara rekommenderat ur min synvinkel och från min synpunkt, eftersom det heter ur en vinkel och från en punkt. I dag är synen en annan och man menar att även från min synvinkel och ur min synpunkt fungerar bra. Det beror på att den konkreta innebörden av vinkel och punkt inte uppfattas i sammansättningarna synvinkel och synpunkt, som ju har en abstrakt betydelse.

Beroende på sammanhang och formulering kan man tänka sig både i, ur och från ett perspektiv.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej