Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används dels?

Svar:

Dels används för att samordna två eller flera led. Vanligtvis används komma mellan de led som samordnas med dels, men det går också att använda och i stället för komma. Följande varianter finns i standardsvenskan:

Undersökningen omfattar dels intervjuer, dels experiment.
Undersökningen omfattar dels intervjuer och dels experiment.
Resultatet beror dels på tidpunkten för mätningarna, dels på mätmetoden och dels på urvalet av undersökta objekt.

I allmänhet föregås varje led av ett nytt dels, men det förekommer också att det andra ledet föregås av men också eller något liknande uppräkningsled:

Seminariet handlar dels om det nya gymnasiet, men också om företagens behov av kompetens.

Denna variant med bara ett dels har en lång historia i svenskan men uppfattas trots det inte som korrekt i skrift av alla.

Dels kan också inleda meningar, till exempel när man exemplifierar eller relaterar till något tidigare i texten:

Dels måste vi förändra reglerna, dels måste vi se till att de efterlevs.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej