Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

”Partiets ekonomiska politik är helt konsistent”? Vad menas med konsistent?

Svar:

Det betyder här detsamma som sammanhängande, konsekvent.

Ordet konsistens hade tidigare betydelsen ’fasthet, sammanhang’ vid sidan av den betydelse som sedermera kom att bli den enda i allmänspråket ’beskaffenhet hos ämne som varken är rinnande eller fast’. Som filosofisk term har den första betydelsen levt kvar, fast med en mer specialiserad innebörd ’motsägelsefri’.

Ett adjektiv konsistent fanns tidigare till detta substantiv, med korresponderande betydelser: 1. ’stadig, sammanhängande’, filof. ’motsägelsefri’ 2. ’fast , tjockflytande’.

På senare tid har den gamla betydelsen ’fasthet’ hos konsistens och ’sammanhängande’ hos konsistent dykt upp efter mönster från motsvarande ord i engelskan.

Visst kan man ofta lika gärna använda konsekvens där det i dag står konsistens och sammanhängande, konsekvent, följdriktig där det i dag står konsistent. I andra sammanhang passar andra ord.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej