Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man orelevant eller irrelevant?

Svar:

Vi rekommenderar irrelevant, som är den etablerade negeringen av relevant. Det är bildat av latinets in relevant, och är den enda variant som ordböckerna tar upp.

Men även orelevant och icke-relevant används, och de är regelbundet bildade enligt mönstren att negera med o- och icke-

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej