Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det orelevant eller irrelevant?

Svar:

Vi rekommenderar irrelevant, som är den helt etablerade negeringen av relevant. Det är bildat av latinets in relevant, och är den enda variant som ordböckerna tar upp.

Men även orelevant och icke-relevant används, och de är regelbundet bildade enligt mönstren att negera med o- och icke-

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej