Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det någon skillnad mellan östra Europa och Östeuropa, västra Europa och Västeuropa?
Svar:
Beteckningar som östra Europa och västra Europa är rent geografiska, medan Östeuropa och Västeuropa också ofta har använts om den politiska indelningen i ett östblock och en västblock. Ju mer denna blockindelning nu luckras upp, desto lättare blir det att använda även Östeuropa och Västeuropa i rent geografisk bemärkelse.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej