Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man skanna eller scanna?
Svar:
Man skriver skanna, liksom man skriver skanner för apparaten.

Ordet skanna kommer av eng. scan ’skumma, granska’.

En annan benämning för apparaten är bildläsare. Benämningen utgår från att apparaten läser in tecken som bild, varefter man med hjälp av ett speciellt program kodar om dessa bilder till tecken.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej