Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilken stavning är rätt – symptom eller symtom?

Svar:

Båda stavningarna är korrekta, och det gäller för alla sammansättningar och avledningar: symptomatisk och symtomatisk, symptomfri och symtomfri.

Formen med p går tillbaka på det grekiska ursprungsordet symptoma. Men eftersom ordet ofta uttalats utan p, uppstod på 1800-talet en stavningsvariant utan p. De båda formerna har använts parallellt sedan dess.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej