Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjer man verbet trycka?

Svar:

Trycka böjs oftast tryckte, tryckt. I talspråket förekommer också formen tröck. I skriven standardsvenska rekommenderar vi formen tryckte.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej