Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är ursprunget till uttrycket kreti och pleti?
Svar:
Uttrycket kreti och pleti betyder ’personer av blandad, huvudsakligen lägre, social ställning’, ibland ’folket’ och ibland bara ’vem som helst’. Det har i regel en nedsättande biton.

I svenskan har kreti och pleti använts åtminstone sedan 1769. Uttrycket går tillbaka på en biblisk benämning på två folkslag som ingick i konung Davids livvakt, kereteerna och peleteerna (2 Sam 15:18 Bib. 2000).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej