Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska jag skriva två steg färre eller två steg mindre?
Svar:
Traditionellt har två steg färre varit den föredragna formen, men numera betraktas även två steg mindre som korrekt.

Traditionellt har alltså fördelningen mellan färre och mindre varit att färre används om räknebara substantiv: färre bilar, färre klagomål, och mindre om icke räknebara substantiv: mindre mjölk, mindre kärlek.

Men numera är det också vanligt att man använder mindre med räknebara substantiv: mindre klagomål, mindre bilar. Sådana fraser blir dock dubbeltydiga och kan antingen betyda ’mindre av företeelsen bilar’ eller ’små bilar’, och därför är det inte lämpligt att använda mindre så. Den dubbeltydigheten finns inte när antalet är utskrivet och mindre är efterställt, som i två steg mindre. Därför kan mindre accepteras i sådana fall.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej