Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska var sin skrivas så, eller varsin?

Svar:

Båda skrivsätten är fullt korrekta. De hopskrivna varianterna (varsin, varsitt, varsina) är vanligare än de särskrivna (var sin, var sitt, var sina).

Pluralformen var sina (eller varsina) är mindre vanlig än singularformerna. En formulering som De fick varsina/var sina fem äpplen ersätts ofta av De fick fem äpplen var.

Läs även: Ska man skriva ihop eller isär flerorduttryck som i dag/idag och mitt emellan/mittemellan?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej