Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur används uttrycket i den högre skolan? Vet ni varifrån det kommer?
Svar:
Uttrycket den högre skolan har haft en specifik användning om avancerad dressyr av ridhäst. I dag används uttrycket nästan bara i överförd bemärkelse, ungefär i betydelsen ’avancerad’, ’välutvecklad’, ’rejäl’ och liknande, exempelvis situationskomik av den högre skolan, budgettricksande i den högre skolan.

Ordet hög har sedan länge använts om undervisning och utbildning som förutsätts vara lite mer avancerad än andra typer av jämförbar undervisning. Det heter ju högstadium till skillnad från lågstadium och mellanstadium. Det heter högskola, högre studier, högre seminarier osv. Förr talade man också om högre allmänna läroverk, högre folkskola och högre flickskola.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej