Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjer man orden nummer, fönster och papper?

Svar:

I skriftspråk rekommenderar vi följande böjningsmönster:

ett nummer, numret, flera nummer, numren
ett fönster, fönstret, flera fönster, fönstren
ett papper, pappret eller papperet, flera papper, pappren eller papperen.

I bestämd form plural finns också formerna numrena, fönstrena, papperena och papprena. De används framför allt i talspråk och informellt skriftspråk.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej