Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det en studie i något, en studie om något eller en studie av något?

Svar:

Alla tre prepositionerna i, om och av är fullt möjliga, beroende på sammanhang.

I ger en mer konkret innebörd, ungefär ’en betraktelse av’, exempelvis "Serien kan om inte annat ses som en intressant studie i beteende."

Av och om ger en mer abstrakt innebörd, 'vetenskaplig undersökning av eller om'. T.ex.: "Han disputerar på en psykosocial studie om kleptomaner", "Vi behöver 3 400 försökspersoner till en studie av ett läkemedel mot fetma."

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej