Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilket skiljetecken ska man sätta mellan timme och minut då man anger klockslag?

Svar:

Man brukar använda punkt för att skilja tim-, minut- och sekundsiffror åt:

Han kom först kl. 11.45 (kvart i tolv) - Segrartiden var 1.15.37 (en timme femton minuter och trettiosju sekunder)

Det blir emellertid allt vanligare med ett internationellt skrivsätt med kolon:

Han kom först kl. 11:45 - Segrartiden var 1:15:37

Framför delar av sekunder sätts decimalkomma, oavsett vilket tecken man väljer mellan tim-, minut- och sekundsiffror: 4.07,2 eller 4:07,2 (fyra minuter och sju komma två sekunder).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej