Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Episk används ofta i betydelsen ’storslagen’, men den egentliga betydelsen är väl ’berättande’?

Svar:

Grundbetydelsen hos episk är ’berättande’, och ordet är kopplat till substantivet epik, som betyder ’berättande litteratur’. Som ofta sker med adjektiv har episk frigjort sig en del från sitt substantiv. Ordet används framför allt om mycket brett anlagda berättelser i såväl litterär som filmisk form, gärna släktsagor över flera släktled under långa tidsperioder. Ordet episk har alltså fått bibetydelsen ’brett anlagd, storslagen’. Därför kan man säga episk berättelse, och man kan använda det om musik, t.ex. episka tolkningar av en symfoni eller en episk symfoni.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej