Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Episk används ofta i betydelsen ’storslagen’, men den egentliga betydelsen är väl ’berättande’?

Svar:

Den ursprungliga betydelsen hos episk är ’berättande’. Ordet är kopplat till substantivet epik, som betyder ’berättande litteratur’.

Först kom alltså ordet att användas om brett anlagda berättelser i såväl litterär som filmisk form, gärna släktsagor över flera släktled under långa tidsperioder. Episk användes även om musik för att beteckna ett musikstycke med en ´berättande´ uppbyggnad. Men som ofta sker med adjektiv har episk efterhand frigjort sig en del från sitt substantiv. På så sätt har episk även fått bibetydelsen ’brett anlagd, storslagen’. För såväl berättelser som musik förekommer nu båda betydelserna.

Sedan har utvecklingen från ´berättande´ via ´storslagen´ fortsatt och ordet används nu även som ett allmänt positivt förstärkande adjektiv, så att man kan säga att något är episkt och mena ungefär att det är ’fantastiskt’.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej