Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur länge har verbet mörka använts, och vad menas med det?
Svar:
Verbet mörka används i betydelsen ’dölja genom att mörklägga’; ’försvåra öppen diskussion om något genom hemlighållande’, ’välja att inte aktualisera eller publicera (uppgifter som är pinsamma e.d.)’.

Verbet har åtminstone sedan mitten av 1500-talet använts som synonym till förmörka, fördunkla, mörkna. Från slutet av 1600-talet har det även använts med ungefär samma betydelse som i dag. På 1990-talet verkar det ha blivit så etablerat att det numera är upptaget i de flesta ordlistor och ordböcker, där det ibland uppges ha en vardaglig stilprägel.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej