Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det några regler för hur man använder följande ordtyper: integration och integrering, segregation och segregering, omorganisation och omorganisering?
Svar:
Ordpar som slutar på -tion (-sion) och -ering är svåra att generalisera om. De används ofta synonymt, som exempelvis integration och integrering. Omorganisation och omorganisering kan också betraktas som synonymer, medan exempelvis organisation har betydelsen ’förening, sammanslutning’ som organisering helt saknar.

Men ibland finns en betydelseskillnad, och ofta fokuserar -ering då på aktiviteten eller verksamheten, medan -tion refererar till resultatet eller till ett konkret ting, som i fallet publicering och publikation.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej