Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder chronschougsk?
Svar:
Chronschougsk betyder att man är onödigt omständlig och alltför uppstyltad i sitt sätt att uttrycka sig. Det är alltså nedsättande.

Uttrycket kommer från August Bondesons roman från 1899 "Skollärare John Chronschoughs memoarer". Den handlar om en torparson som utbildar sig till folkskollärare. Han byter efternamn för att markera sin nya sociala ställning, och ger namnet en "fin" stavning, alltså Chronschough i stället för Kronskog.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej