Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det vi är på väg att komma i kapp med våra konkurrenter eller vi är på väg att komma i kapp våra konkurrenter?
Svar:
Uttrycket är att komma i kapp någon, utan med, så det bör heta vi är på väg att komma i kapp våra konkurrenter.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej