Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man använda pluralformerna minutrar, sekundrar och metrar och i så fall i vilka sammanhang?

Svar:

Böjningsformerna minutrar, sekundrar och metrar kan användas när man vill betona varje enskild meter, sekund eller minut:

Hon vann på 100 meter, trots att hon tappade så mycket de sista metrarna.

Formen metrar har använts i skrift sedan åtminstone 1980-talet, och står med i Svensk ordbok som en möjlig variant. Den vanliga pluralformen för meter är ju meter, det vill säga ordet ser likadant ut i singular och plural. Men böjningsvarianten metrar följer ett befintligt böjningsmönster i svenskan, samma som för exempelvis en åker, flera åkrar.

Det är lite annorlunda med minut respektive sekund, där de vanliga pluralformerna är minuter och sekunder. Det verkar troligt att dessa former har uppstått med en meter, flera metrar som förebild. Metrar är väldigt mycket vanligare än minutrar och sekundrar.

De här speciella pluralformerna tycks vara vanliga framför allt i sportsammanhang, då man vill betona varje enskild meter, sekund eller minut. De verkar alltså användas för att förmedla en särskild betydelsenyans.

Sådana här pluralformer används också när måttsord som exempelvis liter används i konkret betydelse om det som mäts:

Han hällde ut de sista litrarna.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej