Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Mycket snack och lite verkstad eller liten verkstad? Hur lyder uttrycket egentligen?
Svar:
Uttrycket lyder mycket snack och/men lite verkstad.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej