Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ibland kan man använda produktion som synonym till produkt, ibland inte. Hur kommer det sig?
Svar:
Det beror på att produktion har flera betydelser, varav en är mycket lik betydelsen hos produkt.

Dels motsvarar produktion själva processen: ’det att producera något’, dels kan det referera till resultatet av processen: ’produkten’. Detta är inte alldeles ovanligt, jämför med substantiv som konstruktion och observation.

Det ovanliga är att vi här redan har ett snarlikt ord för resultatet, nämligen ordet produkt. Det ordet har främst använts för industriellt framställda, konkreta varor. Resultatbetydelsen av produktion har däremot ofta använts om konstnärliga produkter, normalt som en samlingsbeteckning för allt som en viss konstnär har producerat: Ett drömspel intar en särställning i Strindbergs produktion.

Man skulle knappast använda produktion om någon enskild bok eller enskild pjäs som exempelvis Strindberg skrivit: *Ett drömspel är en enastående produktion. Däremot används produktion ofta om uppsättningar av skådespel eller musikverk, men då har ordet också kvar rätt mycket av sin processprägel.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej