Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är spalter och kolumner samma sak?
Svar:
Båda orden betyder ungefär ’lodrät avdelning i text(sida)’. Som grafiska beteckningar är dessa ord ofta utbytbara, men kolumn används mest vid tabeller medan spalt är en vidare och mer allmän grafisk beteckning, som ofta används i tidningssammanhang.

Både spalt och kolumn kan också betyda ’återkommande text skriven av en viss person (i tidning)’, och är då helt utbytbara sinsemellan: Han har en egen kolumn/spalt i Expressen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej