Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Blir jag fadder till en barnby eller fadder för en barnby?
Svar:
Det går bra med såväl fadder för, fadder till som fadder åt en barnby.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej