Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs o.s.a med punkter eller inte?
Svar:
Vi rekommenderar att man skriver förkortningen med punkter: o.s.a., eftersom det är en avbrytningsförkortning som utläses: om svar anhålles.

Den som vill skriva sådana här förkortningar utan punkter, måste komma ihåg att i stället göra mellanrum (fasta mellanrum på dator): o s a

De förkortningar som aldrig har punkter är sammandragsförkortningar som tfn för telefon och ca för cirka, där man har tagit med både den första och den sista bokstaven i ordet.

Förkortningen o.s.a. har förekommit åtminstone sedan andra hälften av 1800-talet. Troligen är det en direkt översättning av motsvarande tyska u.A.w.g. som utläses um Antwort wird gebeten.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej