Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det överbryggar eller överbrygger?
Svar:
Det heter överbryggar. Verbet överbrygga böjs överbryggar, överbryggade, överbryggat.

Det är alltså inte samma brygga som i brygga öl/kaffe utan brygga i betydelsen ’bygga/lägga en brygga (= bro) över något’. Hela ordet är lånat från tyskan.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej