Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortar man artikel och kapitel?
Svar:
Artikel förkortas art. och kapitel förkortas kap.

Art. och kap. är avbrytningsförkortningar, där man har brutit av orden efter de tre första bokstäverna. Vi rekommenderar då att man sätter ut en punkt för att visa läsaren att ordet är avbrutet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej