Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortas månadernas namn?
Svar:
I tabeller eller i andra texter där man har ont om plats, kan månader med långa namn förkortas genom avbrytning. Vi rekommenderar att man då sätter ut en punkt vid dessa förkortningar, för att visa läsaren att ordet är avbrutet.

jan.
febr. eller feb.
aug.
sept. eller sep.
okt.
nov.
dec.

Månaderna mars, april, maj, juni och juli, vars namn redan är på tre eller fyra bokstäver brukar inte förkortas eftersom de redan är förhållandevis korta.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej