Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur ska förkortningen bil. utläsas?
Svar:
Bil. utläses bilaga(n) eller bilagor(na).
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej