Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur förkortas det vill säga och och så vidare? Ska förkortningarna ha punkter och i så fall var?

Svar:

Vi rekommenderar i första hand att man skriver de här förkortningarna med bara en punkt på slutet: osv., dvs.

Detta skrivsätt skiljer sig från andra avbrytningsförkortningar. Den generella rekommendationen är att man skriver med en punkt efter varje ord som är avbrutet, alltså p.g.a. (på grund av), t.o.m. (till och med). Men för just förkortningarna och så vidare och det vill säga är skrivningen med bara en avslutande punkt numera det vanligaste skrivsättet, och därför rekommenderar vi det.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej