Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortas eller dylikt?
Svar:
Eller dylikt förkortas e.d.

E.d. är en avbrytningsförkortning, där man har brutit av orden efter de första bokstäverna. Vi rekommenderar då att man sätter ut en punkt för att visa läsaren att orden är avbrutna.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej