Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortas eller liknande?
Svar:
Eller liknande förkortas e.l.

Förkortningen e.l. är en avbrytningsförkortning, och det är bra att visa läsaren att orden är avbrutna genom att sätta ut punkter.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej