Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur ska förkortningen etc. användas?

Svar:

Etc. är en förkortning för et cetera. Det är latin och betyder betyder ’och det övriga’, ’och så vidare’.

Vi brukar rekommendera att man undviker förkortningar i texter där det finns utrymme att skriva ut. Förkortningen etc. är ett undantag från den rekommendationen. Här gäller det omvända rådet att använda förkortningen eftersom den är vanligare i bruket och begripligare för de flesta.

Om man ändå väljer att skriva ut uttrycket kan man använda det latinska et cetera eller att skriva ihop det etcetera. Det hopskrivna uttrycket etcetera är vanligare.

Alternativa uttryck till etc. är  ’och så vidare’ (osv.) och  ’och dylikt’ (o.d.).

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej